På denne side finder du vores privatlivspolitik og vores cookie-politik. Her kan du læse mere om betingelserne for at deltage i GallupForum, hvordan vi beskytter dine personlige data m.m.

 • Privacy Policy

  TNS Gallups retningslinjer og betingelser for brug af personlige oplysninger ved deltagelse i online-undersøgelser

  TNS Gallup er Danmarks største markedsanalyseselskab, og vi gennemfører markedsundersøgelser for både offentlige og private organisationer og virksomheder. Resultaterne udgør et vigtigt beslutningsgrundlag for vores kunder, og ved at deltage i markedsundersøgelser får du mulighed for at give udtryk for dine synspunkter.

  I TNS Gallups retningslinjer og betingelser kan du læse om følgende områder:

  1. Gældende love og regler.

  2. Personhenførbare oplysninger.

  3. Lagring af oplysninger.

  4. Webmåling og cookies.

  5. Om GallupForum.

  6. Persondatapolitik.

   

  1. Gældende love og regler

  TNS Gallups forretning er afhængig af, at så mange befolkningsgrupper som muligt deltager i vores undersøgelser. Det er derfor afgørende, at vi følger alle gældende love og regler på området og på alle måder driver virksomhed på en sådan måde, at befolkningen har tillid til, at vi varetager behovet for anonymitet og værner om personlige oplysninger.

  TNS Gallup gennemfører alle undersøgelser under iagttagelse af brancheforeningen ICC/ESOMAR og i henhold til retningslinjer og tilladelse fra Datatilsynet. Vores rutiner som ISO-certificeret virksomhed gennem Dansk Standard sikrer, at vi i enhver henseende overholder gældende dansk lovgivning vedrørende indsamling og håndtering af personlige oplysninger.

  2. Personhenførbare oplysninger

  TNS Gallup indsamler ingen personhenførbare oplysninger, uden at du på forhånd er gjort bekendt med det og har givet dit elektroniske samtykke. Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt, og vi sender hverken spam eller anden uadresseret kommerciel post til personer, der deltager i GallupForums undersøgelser.

  Som deltager i GallupForum bliver du i den indledende tilmeldingsundersøgelse bedt om at opgive personlige kontaktoplysninger (som navn eller e-mail). Dette er udelukkende for at TNS Gallup, og kun TNS Gallup, skal kunne kontakte dig i forbindelse med invitationer samt ved lodtrækning af præmier, eller hvis der i forbindelse med en undersøgelse er behov for at kontakte de deltagende personer på et senere tidspunkt. Disse oplysninger vil aldrig kunne identificeres i det endelige datamateriale, eller på anden måde blive videregivet til 3. part.

  Du har ret til at se de personhenførbare oplysninger, der er registreret om dig, og du kan mod identifikation af din person få indsigt, hvis du beder om det. 
  Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at bede om at oplysningerne ændres eller fjernes. Hvis dette er tilfældet, så giv os venligst besked via e-mail på hotline@tns-gallup.dk. I sådanne tilfælde vil vi efterkomme din forespørgsel, så hurtigt vi kan.

  3. Lagring af oplysninger

  Når du tilmelder dig GallupForum og deltager i GallupForums undersøgelser - herunder også webmålingen - giver du samtidig samtykke til, at dine svar og oplysninger bliver lagret og brugt af os til markedsundersøgelsesformål, analyse, intern administration, intern oplæring og til at opfylde vores forpligtelser overfor dig.

  4. Webmåling og cookies

  Såfremt du som panelist har givet accept til det, registrerer TNS Gallup dine besøg på en række af landets største websider ved hjælp af cookies.

  Det betyder, at du automatisk og uden at skulle foretage dig noget, deltager i vores webmåling, der kortlægger danskernes færden på en række af de største danske kommercielle websider. Formålet er at identificere, hvilke brugertyper der besøger hvilke websider og dermed hjælpe vores kunder til at målrette websidernes indhold og kommunikation mod brugerne.

  Målingen finder sted ved hjælp af såkaldte cookies.

  Du kan læse nærmere om vores brug af cookies i TNS Gallups cookiepolitik, som du finder her.

  Disse cookies kobler vi efterfølgende med dine baggrundsdata fra GallupForum (f.eks. køn, alder, indkomstgruppe, bopælskommune og lignende), hvilket giver os et billede af hvilke websider, der er mest populære i forskellige befolkningsgrupper (f.eks. blandt kvinder og mænd).

  TNS Gallup indsamler ikke e-mail- eller chatbeskeder eller registrerer passwords og andre fortrolige oplysninger.

  TNS Gallup bruger udelukkende de indsamlede data fra webmålingen til statistisk analyse, og den information vi videregiver til vores kunder vil være i anonymiseret form.

  Når du giver samtykke til at deltage i webmålingen, samtykker du samtidig også til den videregivelse af dine oplysninger, som er beskrevet i punkt 6.2.2.

  Det er selvfølgelig frivilligt at deltage i webmålingen. Du kan til hver en tid framelde dig, når du ikke længere ønsker at deltage, og stadig fortsætte som medlem af GallupForum.

  5. Om GallupForum

  GallupForum er TNS Gallups store danske internetpanel. Mere end 45.000 personer over 14 år med bopæl i Danmark er medlemmer af panelet, der dækker praktisk taget alle grupper af befolkningen. Idéen med panelet er bl.a., at det skal være nemmere for dig at deltage i markeds- og opinionsundersøgelser.

  GallupForum har eksisteret siden december 2002, og vi gennemfører hvert år flere tusinde forskellige undersøgelser, heriblandt medie- og produktmålinger samt danskernes holdning til en lang række forskellige emner inden for politik, kultur, livsstil og velfærd.

  Som medlem af GallupForum kan du i ro og mag, og når det passer bedst ind i din hverdag, lade dine meninger og holdninger blive hørt. Samtidig får TNS Gallup mulighed for hurtigt og effektivt at gennemføre undersøgelser, der f.eks. omfatter billeder eller lyd - noget, der ikke kan lade sig gøre via telefonen.

  Alle vores paneldeltagere gennemfører vores indledende profilundersøgelse, hvilket betyder, at vi kender vores paneldeltagere ganske godt i forhold til f.eks. demografi, medievaner og livsstil. Denne indsigt gør det meget nemmere for os at målrette vores undersøgelser og finde de paneldeltagere, der sidder inde med den viden, erfaring og baggrund, som er relevant for den enkelte undersøgelse.

  Når vi gennemfører en spørgeskemaundersøgelse, hvor du passer ind i målgruppen, får du en e-mail med en invitation til at deltage. Al kommunikation mellem dig og os handler udelukkende om opinions- og markedsundersøgelser, og du vil aldrig modtage materialer eller e-mails fra TNS Gallup, der omfatter nogen form for salg.

  TNS Gallup videregiver aldrig dine personhenførbare informationer, og garanterer, at al information vedrørende vores paneldeltagere behandles fortroligt og at anonymiteten bevares.

  Det er til enhver tid frivilligt at deltage i GallupForum, og du kan til enhver tid framelde dig, hvorefter vi ikke fremadrettet vil sende undersøgelser samt kortlægge din webadfærd. Du afmelder dig ved at rette direkte henvendelse til TNS Gallup på adressen hotline@tns-gallup.dk.

  6. Persondatapolitik

  6.1. Indsamling og anvendelse af data og oplysninger

  6.1.1. TNS Gallup kan koble de oplysninger, du har afgivet i GallupForums tilmeldingsundersøgelse med de svar, du afgiver ved deltagelse i spørgeskemaundersøgelser, samt det webtrafik-data, der løbende bliver registreret af TNS Gallup ved hjælp af cookies.

  6.1.2. Data vil aldrig blive rapporteret på personniveau og svarpersonen vil aldrig i det endelige statistiske materiale kunne identificeres enkeltstående.

  6.1.3. De oplysninger, som indsamles ved hjælp af cookies, omfatter følgende obligatoriske oplysninger:

  Den fulde URL adresse (navnet på den webside, som du besøger).
  Det præcise tidspunkt, du besøger websiden og såkaldte undersider.
  Cookiens præcise fødselstidspunkt.
  Din IP adresse (Et unikt nummer som gør TNS Gallup i stand til at henføre oplysninger og data til dig).
  Hvilken type webbrowser, du anvender (f.eks. Microsoft Internet Explorer eller Mozilla Firefox).
  Hvilken type styresystem, du anvender (f.eks. Windows XP).

  Hvis din browser er sat til at acceptere cookies vil det og så være muligt at forbinde separate sidevisninger og dermed se, hvilke websites, der er besøgt efter hinanden.

  6.1.4. Ejere af webportaler bruger sommetider URL adressen til at sende forskellige personlige oplysninger (f.eks. navn, efternavn eller nøgleord brugt i søgemaskinen osv.). Disse oplysninger kan som oftest ses i URL-adressen som et parameter efter et spørgsmålstegn. TNS Gallup har ikke nogen indflydelse på om ejere af hjemmesider bestemmer sig for at sende personlige oplysninger i åben form i URL adressen, og ikke anvender metoder til at skjule eller kryptere oplysninger.

  I sådanne tilfælde sørger TNS Gallups målesoftware for at beskytte sådanne personlige oplysninger, og sletter alle data fra URL adressen i den krypterede protokol http efter spørgsmålstegnet.

  6.2. Videregivelse af oplysninger og data

  6.2.1. Oplysninger og data indsamlet af TNS Gallup kan videregives til 3. part, med det formål at målrette markedsføring, dog videregives personhenførbare oplysninger ikke.

  6.2.2. Specielt for panelister, der har accepteret Webmålingen, gælder at uanset punkt 6.2.1. samtykker du til, at TNS Gallup kan videregive demografioplysninger, dvs. oplysninger om dit køn, din indkomstklasse og din aldersgruppe, samt din respondentnøgle til Group M Nordic til statistisk analyse på grundlag af data indsamlet ved hjælp af cookies fra Group M Nordic. Din respondentnøgle, er den entydige identifikationsnøgle, som TNS Gallup kan identificere dig ved. Group M Nordic kan ikke identificere dig ud fra de modtagne oplysninger. Du kan læse mere om Group M Nordic cookien i vores cookiepolitik her.

  6.3. Ret til indsigt mv.

  6.3.1. Idet der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

  6.3.2. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

  6.4. Dataansvarlig og henvendelse

  6.4.1. Den dataansvarlige er TNS Gallup, Masnedøgade 22-26, 2100 København Ø, tlf. 39 27 27 27. Oplysninger kan tillige findes på www.tns-gallup.dk.

  6.4.2. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af oplysninger og data, kan du rette henvendelse til TNS Gallup på e-mailadressen hotline@tns-gallup.dk.

 • Cookie-politik

  COOKIE-POLITIK

  1 Hjemmesiden

  Velkommen til www.forum.tns-gallup.dk, som er udbudt af:

  TNS GALLUP A/S 
  Masnedøgade 22-26
  2100 København Ø 
  Danmark
  Tlf.nr.: +45 39 27 27 27
  Mail: skrivtil@tns-gallup.dk
  CVR-nr.: 11 94 51 98

  2 Hvad er cookies?

  Cookies er små informationsenheder, som en hjemmeside kan anbringe på din computers harddisk, smartphone eller andet elektronisk udstyr med hukommelse. Cookies indeholder informationer, som hjemmesiden kan benytte til at effektivisere kommunikationen mellem dig og din webbrowser. Cookies er standardteknologi på internettet, og bruges også på vores hjemmeside.

  Vi sætter både egne cookies og cookies fra andre afsendere. Vi kan dog kun læse de cookies, der har gallupforum.dk som afsender, vi kan ikke modtage eller læse cookies med andre hjemmesider som afsender. 
  Vi benytter os af forskellige cookies for at kunne tilbyde dig en bedre og mere skræddersyet service. Vi kan også benytte cookies til at samle et grundlag for at optimere trafikken på og mellem hjemmesider.

  Den samlede information hjælper os til at forbedre indholdet på Hjemmesiden, og informationen kan i samlet form deles med forretningspartnere eller tredjeparter.

  3 Hvordan undgår og sletter du cookies?

  Du har altid mulighed for at fravælge cookies i din webbrowser, hvor du kan vælge, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes.

  Hvis du ønsker at fjerne de cookies, der findes på dit udstyr, kan du, hvis du benytter en PC og en nyere browser, trykke CTRL + SHIFT + Delete samtidig.

  Virker genvejstasterne ikke i din browser, kan du besøge supportsiden for pågældende browser.

  Du kan finde supportsiderne for de mest gængse browsere samt link til sletning af flash-cookies hér:

  4 Typer af cookies

  Der findes grundlæggende to typer cookies, "midlertidige" og "permanente". De midlertidige cookies er knyttet til det aktuelle besøg på Hjemmesiden og slettes automatisk, når du lukker din webbrowser. De permanente cookies vil derimod blive lagret på dit udstyr.

  Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, eksempelvis 180 dage, men vil blive fornyet hver gang du besøger hjemmesiden.

  Det er ikke kun os, der kan sætte cookies på dit udstyr, når du besøger vores hjemmeside. Fra hjemmesiden sættes også cookies fra tredjeparter på dit udstyr, fx Google Analytics fra Google Inc.

  5 Hvilke cookies anvender vi og til hvilke formål? 

  Nedenfor kan du se, hvilke cookies vi benytter på hjemmesiden og hvilke formål de enkelte cookies tjener. 

  Navn på - og karakter af - cookies
  Midlertidige = M
  Permanente = P 

  GroupM Nordic (P)
  Såfremt du som panelist har accepteret at deltage i webmålingen, sættes en cookie på vegne af GroupM Nordic. GroupM Nordic anvender cookien til statistisk analyse ved at registrere dine besøg på en række hjemmesider. Du kan læse nærmere om vores samarbejde med GroupM Nordic i punkt 6.2.2 i vores retningslinjer og betingelser. Cookiens tekniske levetid er sat til ti år, men cookien kan til enhver tid slettes af brugeren. 

  TNS Metrix (P)
  Såfremt du som panelist har givet accept til det, registrerer TNS Gallup dine besøg på en række af landets største websider ved hjælp af cookies.  Formålet er at identificere, hvilke brugertyper der besøger hvilke websider og dermed hjælpe vores kunder til at målrette websidernes indhold og kommunikation mod brugerne. Cookiens tekniske levetid er sat til ti år, men cookien kan til enhver tid slettes af brugeren. 

  Spring (P)
  Såfremt du som panelist har givet accept til det, registrerer TNS Gallup dine besøg på en række af landets største websider ved hjælp af cookies.  Formålet er at identificere, hvilke brugertyper der besøger hvilke websider og dermed hjælpe vores kunder til at målrette websidernes indhold og kommunikation mod brugerne. Cookiens tekniske levetid er sat til ti år, men cookien kan til enhver tid slettes af brugeren.